โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย Thailand Cyber University Project
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

การประชุมวิชาการ

Development Prototype Model of Social Cloud-based Inquiry Learning Environment to Enhance Critical Thinking and Collaborative Learning Skill

โดย Pranpitcha Kanjug & Panita Wannapiroon & Prachyanun Nilsook, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, Thailand
B1_2
เอกสารประกอบ