โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย Thailand Cyber University Project
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

การประชุมวิชาการ

Competency Assessment System in Accordance with the Occupational Standards of the Business Computer Course on cloud computing

โดย Chantip Leelitthum & Krich Sintanakul & Prachyanun Nilsook, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, Thailand
B2_3
เอกสารประกอบ