โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย Thailand Cyber University Project
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

การประชุมวิชาการ

Elements of a Knowledge Management System in a Cloud Computing Environment for Professional Experience Teacher Training

โดย Anuchit Anupan Prachyanun Nilsook Panita Wannapiroon King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, Thailand
F1_2
เอกสารประกอบ