โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย Thailand Cyber University Project
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย | Anytime Anywhere Everyone can Learn

การประชุมวิชาการ

The Model of Using Technology to Foster Comprehensive Thinking Skill.

โดย Kobwit Piriyawat Jakkrapong Juntawong Suthatip Sangsaiy Siriphan Phuangsukkhee Microsoft Innovative Teacher, Thailand
Suthatip Sangsaiy EP.1
Suthatip Sangsaiy EP.2
Siriphan Phuangsukkhee EP.1
Siriphan Phuangsukkhee EP.2
Jakkrapong Juntawong EP.1