จิสด้า จับมือ เบโด้ผลักดันการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพบนฐานข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศ

ไฟป่าและหมอกควันในภาคเหนือยังคงมีให้เห็นกันอย่างต่อเนื่อง เหตุผลสำคัญมาจากการเผาเพื่อกำจัดวัชพืช สำหรับเตรียมพื้นที่เพาะปลูก และการหาของป่า ข้อมูลดาวเทียมเผยแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ น่าน ตาก เสี่ยงเกิดไฟป่า

ดาวเทียมสแกนพื้นที่ปลูกข้าวนอกเขตชลประทาน พบความเสี่ยงเสียหายกว่าแสนไร่ โดยเฉพาะ 4 จังหวัด พิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร และนครสวรรค์